سرو و پذیرایی
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love
%۲۸
0 خرید
۲۸,۰۸۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی چوبی طرح پازل
زیر لیوانی چوبی طرح پازل
%۴۱
0 خرید
۶,۱۹۵ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
زیر لیوانی چوبی
زیر لیوانی چوبی
%۴۲
0 خرید
۲۰,۳۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی چوبی طرح دار
زیر لیوانی چوبی طرح دار
%۵۲
0 خرید
۱۱,۰۴۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)
%۲۹
28 خرید
۲۱,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
کاسه پاشاباغچه ترکیه
کاسه پاشاباغچه ترکیه
%۳۵
14 خرید
۱۱,۷۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
اردور خوری طرح U
اردور خوری طرح U
%۲۰
10 خرید
۳۰,۴۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
اردوخوری پروانه گرد سرامیک
اردوخوری پروانه گرد سرامیک
%۲۵
2 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
پارچ پاشاباغچه ترکیه
پارچ پاشاباغچه ترکیه
%۲۵
4 خرید
۱۴,۲۵۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
بستنی خوری ۴ عددی پاشاباغچه
بستنی خوری ۴ عددی پاشاباغچه
%۴۲
42 خرید
۱۸,۵۶۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
پیتزاخوری بزرگ بورجام پاشاباغچه
پیتزاخوری بزرگ بورجام پاشاباغچه
%۲۷
4 خرید
۲۵,۵۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
اردو خوری بامبو مستطیل ۴ تکه
اردو خوری بامبو مستطیل ۴ تکه
%۴۵
0 خرید
۲۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
تنگ دنیزلی پاشاباغچه
تنگ دنیزلی پاشاباغچه
%۲۵
5 خرید
۴۸,۷۵۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
اردو خوری بامبو مستطیل ۳ تکه
اردو خوری بامبو مستطیل ۳ تکه
%۳۳
2 خرید
۱۸,۷۶۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی دست ساز
زیر لیوانی دست ساز
%۶۰
3 خرید
۸,۸۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
پارچ آب پاشاباغچه
پارچ آب پاشاباغچه
%۲۲
4 خرید
۱۷,۹۴۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان