خدمات زیبایی و آرایش دائم
سالن زیبایی نایت
قصردشت
2 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۷۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان
زیبایی و آرایشی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع بلوار بعثت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۰
297 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
کوتاهی تخصصی مو بلوار بعثت
کوتاهی تخصصی مو سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۰
8 خرید
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع شهرک صدرا
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی حوران
%۵۷
99 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح ابرو و صورت با بند و شمع بلوار هجرت
اصلاح ابرو و صورت با بند و شمع سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۰
11 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه شاخه ای و بوته ای رحمت آباد
کاشت مژه شاخه ای و بوته ای سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۰
48 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
چهره ای متفاوت با میکاپ و شنیون خیابان فلاحی
چهره ای متفاوت با میکاپ و شنیون سالن زیبایی گلها
%۵۴
3 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای قصرالدشت
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی نوژین
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی چهارراه گمرک
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی بعثت
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی حوروش محبی
%۶۰
10 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
زیبایی دستانتان با انواع خدمات ناخن معالی آباد
زیبایی دستانتان با انواع خدمات ناخن سالن زیبایی پریاسان
%۵۸
4 خرید
۵۰,۴۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع قصرالدشت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی نایت .
%۵۰
9 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی ملکه شب
%۵۵
658 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی صحرا شهر جدید صدرا
میکاپ و شنیون مجلسی صحرا سالن زیبایی صحرا
%۵۴
189 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی معالی آباد
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی صدف
%۵۴
666 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی معالی آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی ملکه شب
%۵۵
42 خرید
۱۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
چهره ای زیبا با براشینگ مو معالی آباد
چهره ای زیبا با براشینگ مو سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
1 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی کلبه
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی ملکه ماه
%۵۴
2 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای معالی آباد
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی مهسا رحیمی
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی معالی آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی مهسا رحیمی
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
زیبا تر در مهمانی ها باشید ملاصدرا
زیبا تر در مهمانی ها باشید سالن زیبایی هستی
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
رنگ و دکلره تخصصی مو ملاصدرا
رنگ و دکلره تخصصی مو سالن زیبایی هستی
%۶۰
2 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
براشینگ انواع سایز مو ملاصدرا
براشینگ انواع سایز مو سالن زیبایی هستی
%۶۰
2 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی زرهی
میکاپ و شنیون مجلسی آرایشگاه رنگ قلم ( بیتا)
%۵۴
12 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون  نایت قصرالدشت
میکاپ و شنیون نایت سالن زیبایی نایت .
%۵۴
25 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی قصرالدشت
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی نایت .
%۶۰
30 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شنیون و میکاپ مجلسی ناز دروازه کازرون
شنیون و میکاپ مجلسی ناز سالن زیبایی ناز
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی دروازه کازرون
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی ناز
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
در مهمانی ها فوق العاده باشید بلوار پاسداران
در مهمانی ها فوق العاده باشید سالن زیبایی طلا رو
%۵۴
10 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی عفیف آباد
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی سایه ها
%۵۴
71 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
در مهمانی ها فوق العاده باشید خیابان شهید آقایی
در مهمانی ها فوق العاده باشید سالن زیبایی ملیسا
%۵۴
360 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون بلوار امیر کبیر
میکاپ و شنیون سالن زیبایی رها
%۵۴
83 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه خیابان بعثت
کاشت مژه سالن زیبایی کلبه باران
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی بلوار بعثت
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۴
1173 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
زیبایی دو چندان در مجالس و مهمانی ها ملاصدرا
زیبایی دو چندان در مجالس و مهمانی ها سالن زیبایی شعله بانو شعله غریب
%۵۴
260 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی چشمان رویایی بلوار نصر
میکاپ و شنیون مجلسی چشمان رویایی سالن زیبایی چشمان رویایی
%۵۴
117 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی باران عفیف آباد
میکاپ و شنیون مجلسی باران سالن زیبایی باران حیدری
%۵۴
321 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی معالی آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی صدف
%۶۰
374 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پاکسازی صورت با ماسک طلا عفیف آباد
پاکسازی صورت با ماسک طلا سالن زیبایی باران حیدری
%۶۰
70 خرید
۲۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ شهرک گلستان
میکاپ سالن زیبایی عروس تیر دخت
%۵۴
225 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ انواع سایز مو شهر جدید صدرا
براشینگ انواع سایز مو سالن زیبایی صحرا
%۶۰
23 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی فلکه احسان
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۵۴
1082 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پارافین تراپی دست و صورت و پا خیابان سفیر شمالی
پارافین تراپی دست و صورت و پا سالن زیبایی ترمه پولادیان
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
انواع مدلهای کوتاهی خیابان سفیر شمالی
انواع مدلهای کوتاهی سالن زیبایی ترمه پولادیان
%۵۰
0 خرید
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
شنیون و میکاپ مجلسی ستارخان
شنیون و میکاپ مجلسی سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد)
%۵۴
9 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
موهایی خوش حالت و زیبا ستارخان
موهایی خوش حالت و زیبا سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد)
%۶۰
4 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آمبره و سامبره ستارخان
آمبره و سامبره سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد)
%۶۲
2 خرید
۳۰,۴۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصص پوست صورت قصرالدشت
پاکسازی تخصص پوست صورت سالن زیبایی نوژین
%۵۰
0 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی قصرالدشت
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی نوژین
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی قصرالدشت
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی نوژین
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
بهترین حالت تثبیت زیبایی مو چهارراه ادبیات
بهترین حالت تثبیت زیبایی مو سالن زیبایی نورسا
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
بابلیس و براشینگ انواع سایز مو بلوار هجرت
بابلیس و براشینگ انواع سایز مو سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی بلوار هجرت
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای معالی آباد
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
موهایی خوشرنگ و زیبا با مش فویلی بلوار زرهی
موهایی خوشرنگ و زیبا با مش فویلی سالن زیبایی تیهو
%۵۰
0 خرید
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی پریاسان معالی آباد
میکاپ و شنیون مجلسی پریاسان سالن زیبایی پریاسان
%۵۴
2 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای معالی آباد
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
خدمات زیبایی و آرایش دائم معالی آباد
خدمات زیبایی و آرایش دائم سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
1 خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
موهایی خوشرنگ با رنگ موی تخصصی معالی آباد
موهایی خوشرنگ با رنگ موی تخصصی سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
1 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
موهایی زیبا و خوش فرم قصرالدشت
موهایی زیبا و خوش فرم سالن زیبایی نایت .
%۵۰
1 خرید
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
فر تخصصی مو بلوار بعثت
فر تخصصی مو سالن زیبایی دنیای آرایش سبوکی
%۵۰
0 خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی پریاسان
%۵۰
0 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
در مهمانی ها فوق العاده باشید بلوار گلستان
در مهمانی ها فوق العاده باشید سالن زیبایی قصر عسل پرویزی
%۵۴
5 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
جذابیت چشمها با لیفت و لمینت مژه بلوار بعثت
جذابیت چشمها با لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۳
1 خرید
۹۲,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انواع اکستنشن شاخه ای مو خیابان حر
انواع اکستنشن شاخه ای مو سالن زیبایی سحر زارع
%۸۷
6 خرید
۱,۵۶۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصصی پوست صورت ذوالنوار شرقی
پاکسازی تخصصی پوست صورت مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۸
14 خرید
۳۳,۶۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون شهرک صدرا
میکاپ و شنیون سالن زیبایی حوران
%۵۴
60 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
زیبایی همیشگی با میکروپگمنتیشن رحمت آباد
زیبایی همیشگی با میکروپگمنتیشن سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
46 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
موهای خوشرنگ با دکلره و رنگ مو عفیف آباد
موهای خوشرنگ با دکلره و رنگ مو سالن زیبایی کالیپسن ( پگاه)
%۶۰
63 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
رنگ مو و دکلره مو خیابان فلاحی
رنگ مو و دکلره مو سالن زیبایی گلها
%۶۰
83 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
رنگ موی تخصصی پل معالی آباد
رنگ موی تخصصی سالن زیبایی ماه پری
%۶۰
31 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن فرهنگ شهر
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی عروس فرهنگ شهر
%۵۵
349 خرید
۴,۰۵۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
میکاپ مجلسی بعثت
میکاپ مجلسی سالن زیبایی حوروش محبی
%۵۴
1 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند عفیف آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی سمیرا بیوتی
%۵۰
309 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
ناخن زیبا با خدمات ناخن زرهی
ناخن زیبا با خدمات ناخن سالن زیبایی آریا چشم خدمات ناخن
%۵۸
35 خرید
۵۰,۴۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
انواع بافت مو بلوار بعثت
انواع بافت مو سالن زیبایی مریم مظفری
%۸۹
1091 خرید
۱,۱۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه خیابان فلاحی
کاشت مژه سالن زیبایی گلها
%۶۰
134 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
انواع مدل های پیرایش مو کوی زهرا
انواع مدل های پیرایش مو آرایشگاه مردانه نیوفیس
%۴۵
3 خرید
۱۱,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
فر تخصصی مو فلکه احسان
فر تخصصی مو سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۵۰
10 خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع رحمت آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۰
46 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
موهایی صاف و جذاب با صافی دائم مو خیابان حر
موهایی صاف و جذاب با صافی دائم مو سالن زیبایی سحر زارع
%۵۰
0 خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی پوست به همراه ماساژ صورت شهر جدید صدرا
پاکسازی پوست به همراه ماساژ صورت سالن زیبایی صحرا
%۵۰
8 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
اصلاح ویژه و تخصصی داماد زرهی
اصلاح ویژه و تخصصی داماد آرایشگاه مردانه مو به مو
%۶۵
20 خرید
۱۵۷,۵۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع چهارراه گمرک
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۰
2 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح سر و صورت چهاراه گمرک
اصلاح سر و صورت آرایشگاه مردانه گیلانک
%۵۰
154 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انواع مدل های اصلاح سر مد روز زرهی
انواع مدل های اصلاح سر مد روز آرایشگاه مردانه مو به مو
%۵۰
144 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع ملاصدرا
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی شعله بانو شعله غریب
%۴۸
241 خرید
۱۴,۰۴۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
کوتاهی مو عفیف آباد
کوتاهی مو سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
127 خرید
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
درمان مو خوره با دستگاه بلوار بعثت
درمان مو خوره با دستگاه سالن زیبایی دنیای آرایش سبوکی
%۸۱
47 خرید
۸,۵۵۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
کوتاهی تخصصی مو چهارراه گمرک
کوتاهی تخصصی مو سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۰
1 خرید
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس رحمت آباد
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
134 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون با موم گیاهی بلوار هجرت
اپیلاسیون با موم گیاهی سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۵
75 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
بافت مو کلبه
بافت مو سالن زیبایی ملکه ماه
%۸۷
26 خرید
۱,۱۷۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
56 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای فلکه احسان
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۶۶
213 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
موهایی زیبا با رنگ مو و دکلره مو قصرالدشت
موهایی زیبا با رنگ مو و دکلره مو سالن زیبایی نایت .
%۶۰
1 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
صاف کردن مو با روش ژاپنی رحمت آباد
صاف کردن مو با روش ژاپنی سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
63 خرید
۲۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند عفیف آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
1017 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
رنگ و مش تخصصی کلبه
رنگ و مش تخصصی سالن زیبایی ملکه ماه
%۵۰
0 خرید
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
موهای خوشرنگ با رنگ مو و دکلره و آمبره و سامبره بلوار هجرت
موهای خوشرنگ با رنگ مو و دکلره و آمبره و سامبره سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۶۰
0 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
انواع کوتاهی تخصصی مو چهارراه ادبیات
انواع کوتاهی تخصصی مو سالن زیبایی نورسا
%۵۰
0 خرید
۱۳,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان