مواد غذایی
آجیل ۷ مغز خام
آجیل ۷ مغز خام
10 خرید
۳۷,۱۰۷ تومان
۳۹,۹۰۰ تومان
تخمه آرژانتینی آویشنی
تخمه آرژانتینی آویشنی
6 خرید
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
گردوی اعلا یک دست سفید
گردوی اعلا یک دست سفید
%۱۴
6 خرید
۶۸,۸۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
 پنیر خامه ای خوشمزه و لذیذ PUCK
پنیر خامه ای خوشمزه و لذیذ PUCK
%۱۵
9 خرید
۱۱,۰۵۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
پودر ژله
پودر ژله
%۲۰
5 خرید
۲,۵۶۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان
عسل طبیعی صدیقی
عسل طبیعی صدیقی
%۲۵
8 خرید
۲۵,۵۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
نقل ویژه خراش پسته معطر به گلاب
نقل ویژه خراش پسته معطر به گلاب
0 خرید
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه کشمش سبز قلمی
فروش ویژه کشمش سبز قلمی
%۱۰
3 خرید
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
تخمه آفتابگردان نمکی
تخمه آفتابگردان نمکی
4 خرید
۱۱,۰۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
نخودچی دوآتیشه شور
نخودچی دوآتیشه شور
7 خرید
۲۲,۰۸۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
تخمه آرژانتینی یزدی
تخمه آرژانتینی یزدی
6 خرید
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شاهدانه ترد و خوشمزه
شاهدانه ترد و خوشمزه
%۱۴
6 خرید
۱۲,۰۴۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
بادام زمینی شور با پوست (کازو)
بادام زمینی شور با پوست (کازو)
%۱۱
2 خرید
۱۵,۱۳۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
قیسی سکه ای صادراتی
قیسی سکه ای صادراتی
%۱۰
20 خرید
۱۰,۲۶۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
بادام پوست کاغذی خام
بادام پوست کاغذی خام
2 خرید
۴۰,۰۴۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
آجیل مشکل گشا ۴ مغز
آجیل مشکل گشا ۴ مغز
%۱۱
9 خرید
۲۲,۴۲۸ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان