آرایش ناخن
لاک کروم ناخن VOCALIST
لاک کروم ناخن VOCALIST
%۴۰
30 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
لاک Golden Rose EXPERT (شارژ شد)
لاک Golden Rose EXPERT (شارژ شد)
%۳۴
382 خرید
۴,۹۵۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
بازسازی کننده ناخن کراتینه تریند
بازسازی کننده ناخن کراتینه تریند
%۱۰
1 خرید
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
ناخن مصنوعی  Perfect Nail (فروش ویژه)
ناخن مصنوعی Perfect Nail (فروش ویژه)
%۷۰
44 خرید
۱,۸۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لاک ناخن مات NATHELIE
لاک ناخن مات NATHELIE
%۳۰
10 خرید
۷,۳۵۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
لاک Golden Rose Ice (شارژ شد)
لاک Golden Rose Ice (شارژ شد)
%۲۴
77 خرید
۵,۹۲۸ تومان
۷,۸۰۰ تومان
بالم ناخن تریند
بالم ناخن تریند
%۲۰
0 خرید
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
لاک ناخن Moon Light (فروش ویژه)
لاک ناخن Moon Light (فروش ویژه)
%۲۵
48 خرید
۴,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لاک تقویت کننده Golden Rose
لاک تقویت کننده Golden Rose
%۲۰
8 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
لاک ناخن  B.O
لاک ناخن B.O
%۱۵
2 خرید
۲,۷۲۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان
لاک  Golden Rose RICH COLOR (شارژ شد)
لاک Golden Rose RICH COLOR (شارژ شد)
%۲۴
274 خرید
۴,۹۴۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
رنگ های جدید لاک ۶۰ ثانیه ای Golden Rose
رنگ های جدید لاک ۶۰ ثانیه ای Golden Rose
%۲۰
17 خرید
۴,۹۶۰ تومان
۶,۲۰۰ تومان
لاک ناخن براق NATHELIE
لاک ناخن براق NATHELIE
%۳۰
40 خرید
۵,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان