خشکبار
تخمه آرژانتینی آویشنی
تخمه آرژانتینی آویشنی
6 خرید
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
گردوی اعلا یک دست سفید
گردوی اعلا یک دست سفید
%۱۴
6 خرید
۶۸,۸۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
نقل ویژه خراش پسته معطر به گلاب
نقل ویژه خراش پسته معطر به گلاب
0 خرید
۲۳,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه کشمش سبز قلمی
فروش ویژه کشمش سبز قلمی
%۱۰
3 خرید
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
تخمه آفتابگردان نمکی
تخمه آفتابگردان نمکی
4 خرید
۱۱,۰۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
نخودچی دوآتیشه شور
نخودچی دوآتیشه شور
7 خرید
۲۲,۰۸۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
تخمه آرژانتینی یزدی
تخمه آرژانتینی یزدی
6 خرید
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
شاهدانه ترد و خوشمزه
شاهدانه ترد و خوشمزه
%۱۴
6 خرید
۱۲,۰۴۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
قیسی سکه ای صادراتی
قیسی سکه ای صادراتی
%۱۰
20 خرید
۱۰,۲۶۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
آجیل مشکل گشا ۴ مغز
آجیل مشکل گشا ۴ مغز
%۱۱
9 خرید
۲۲,۴۲۸ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
تخمه آفتابگردان ترش
تخمه آفتابگردان ترش
4 خرید
۱۲,۰۹۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
آجیل هفت مغز سلامت
آجیل هفت مغز سلامت
%۲۰
34 خرید
۱۹,۲۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
آجیل یلدا
آجیل یلدا
12 خرید
۳۵,۱۵۴ تومان
۳۷,۸۰۰ تومان
آجیل 4 مغز عید
آجیل 4 مغز عید
0 خرید
۳۷,۰۵۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
آجیل ۴ مغز شور
آجیل ۴ مغز شور
42 خرید
۳۶,۰۶۴ تومان
۳۹,۲۰۰ تومان
برگه زردآلو خوشمزه وملس
برگه زردآلو خوشمزه وملس
1 خرید
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان