استخر , سونا و جکوزی
یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی خیابان رودکی
یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی هتل کریم خان
%۳۴
15 خرید
۱۹,۸۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۰ نفره خیابان رودکی
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۰ نفره هتل کریم خان
%۴۰
4 خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت
لحظاتی خوش در استخر هوابرد استخر هوابرد
%۶۲
583 خرید
۸,۳۶۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
سونا و جکوزی مجموعه گرینلند شهر صدرا
سونا و جکوزی مجموعه گرینلند اسپا گرینلند
%۵۰
209 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
2037 خرید
۱۳,۱۲۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک دروازه قرآن
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک .مجموعه آبی المپیک.
%۱۲
272 خرید
۳۵,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سانس تفریحی شنا دروازه قرآن
سانس تفریحی شنا .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
949 خرید
۶,۵۶۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان