سلامت دهان و دندان
تقویت مینای دندان اطفال با فلوراید تراپی سی متری سینما سعدی
تقویت مینای دندان اطفال با فلوراید تراپی دکتر سارا حق دوست
%۵۷
10 خرید
۳۰,۱۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) خیابان قصرالدشت
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۵
72 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
دندان های تمیز و زیبا با جرم گیری خیابان قصرالدشت
دندان های تمیز و زیبا با جرم گیری مطب دکتر مهدی مرتضوی
%۵۶
20 خرید
۷۰,۴۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دندان هایی سفید و درخشان با بیلیچینگ شهرک گلستان
دندان هایی سفید و درخشان با بیلیچینگ کلینیک دندانپزشکی مهرآرا
%۳۰
5 خرید
۳۱۵,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فلوراید تراپی ویژه اطفال بیست متری سینما سعدی
فلوراید تراپی ویژه اطفال مطب دکتر بهتری نژاد
%۵۷
10 خرید
۳۰,۱۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
طراحی لبخند زیبا با کامپوزیت ونیر بیست متری سینما سعدی
طراحی لبخند زیبا با کامپوزیت ونیر مطب دکتر بهتری نژاد
%۵۰
170 خرید
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
رهایی از درد دندان با عصب کشی بیست متری سینما سعدی
رهایی از درد دندان با عصب کشی مطب دکتر بهتری نژاد
%۳۵
25 خرید
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
درمان پوسیدگی دندان با روکش کامپوزیت نوری زرگری
درمان پوسیدگی دندان با روکش کامپوزیت نوری مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۶۰
27 خرید
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
کشیدن و جراحی دندان عقل زرگری
کشیدن و جراحی دندان عقل مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۴۰
30 خرید
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
جرم گیری با بروساژ زرگری
جرم گیری با بروساژ مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۶۰
95 خرید
۶۴,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
روکش تمام سرامیک دندان زرگری
روکش تمام سرامیک دندان مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۴۰
12 خرید
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فسینیگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی فرهنگ شهر
فسینیگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۱
17 خرید
۱۹۳,۵۵۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
جرم گیری دندان و بروساژ پل زرگری
جرم گیری دندان و بروساژ مطب دکتر آیدا عسکری
%۵۵
0 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
جرم گیری و بروساژ دندان دو فک بیست متری سینما سعدی
جرم گیری و بروساژ دندان دو فک مطب دکتر بهتری نژاد
%۶۵
28 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) زرگری
عصب کشی دندان (ترمیم ریشه) مطب دندانپزشکی دکتر محمد شاکر
%۵۵
38 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
ترمیم و پرکردن دندان با کامپوزیت و آمالگام شهرک گلستان
ترمیم و پرکردن دندان با کامپوزیت و آمالگام کلینیک دندانپزشکی مهرآرا
%۶۳
9 خرید
۷۴,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان