خدمات پوست
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع قصرالدشت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی نایت .
%۵۰
9 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی ملکه شب
%۵۵
658 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
پاکسازی صورت با ماسک طلا عفیف آباد
پاکسازی صورت با ماسک طلا سالن زیبایی باران حیدری
%۶۰
70 خرید
۲۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصص پوست صورت قصرالدشت
پاکسازی تخصص پوست صورت سالن زیبایی نوژین
%۵۰
0 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی پریاسان
%۵۰
0 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصصی پوست صورت ذوالنوار شرقی
پاکسازی تخصصی پوست صورت مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۸
14 خرید
۳۳,۶۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن فرهنگ شهر
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی عروس فرهنگ شهر
%۵۵
349 خرید
۴,۰۵۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند عفیف آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی سمیرا بیوتی
%۵۰
309 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع رحمت آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۰
46 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پاکسازی پوست به همراه ماساژ صورت شهر جدید صدرا
پاکسازی پوست به همراه ماساژ صورت سالن زیبایی صحرا
%۵۰
8 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع چهارراه گمرک
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۵۰
2 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع ملاصدرا
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی شعله بانو شعله غریب
%۴۸
241 خرید
۱۴,۰۴۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس رحمت آباد
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
134 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون با موم گیاهی بلوار هجرت
اپیلاسیون با موم گیاهی سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۵
75 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
56 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند عفیف آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
1017 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم خیابان فلسطین
اپیلاسیون کل بدن با وکس دائم سالن زیبایی بورگ
%۵۵
1076 خرید
۴,۰۵۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
اصلاح ابرو و صورت با بند و شمع بلوار هجرت
اصلاح ابرو و صورت با بند و شمع سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۰
11 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۵
85 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۰
34 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا خیابان حر
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا سالن زیبایی سحر زارع
%۵۰
35 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت وابرو با وکس طلا فلکه احسان
اصلاح صورت وابرو با وکس طلا سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۴۰
230 خرید
۲۲,۲۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس ستارخان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی و وکس سالن زیبایی آسوریک اپیلاسیون
%۵۵
380 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی انیس
%۵۴
831 خرید
۲,۳۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی شهر جدید صدرا
اپیلاسیون کامل بدن با موم گیاهی سالن زیبایی صحرا
%۵۵
4437 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو زرهی
اصلاح صورت و ابرو سالن زیبایی طناز برنا
%۵۰
63 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا چهارراه ادبیات
اصلاح صورت و ابرو با شمع و بند و وکس طلا سالن زیبایی نورسا
%۵۰
1 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی طناز برنا
%۵۵
216 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار پاسداران
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی طلا رو
%۵۵
44 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی سامینه فیروزی
%۵۵
577 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع معالی آباد
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی مهسا رحیمی
%۵۰
16 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
لطافت و پاکیزگی بدن معالی آباد
لطافت و پاکیزگی بدن سالن زیبایی مهسا رحیمی
%۵۵
12 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن پارامونت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آزاده ( اپیلاسیون )
%۵۵
755 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع خیابان سفیر شمالی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی ترمه پولادیان
%۵۰
3 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن قصرالدشت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی نایت .
%۵۵
484 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
فیشال با ماسک طلا چهار راه زرگری
فیشال با ماسک طلا سالن زیبایی Green spa
%۵۰
303 خرید
۲۶,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
پاکسازی تخصص پوست صورت رحمت آباد
پاکسازی تخصص پوست صورت سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۸
78 خرید
۱۸,۹۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن شهرک صدرا
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی حوران
%۵۵
94 خرید
۲,۶۱۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع شهرک صدرا
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی حوران
%۵۷
99 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون گیاهی قدوسی غربی
اپیلاسیون گیاهی سالن زیبایی سلوا سلام پور
%۵۵
4338 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع زرهی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع آرایشگاه رنگ قلم ( بیتا)
%۵۰
22 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو بند و شمع بلوار امیر کبیر
اصلاح صورت و ابرو بند و شمع سالن زیبایی رها
%۵۷
46 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۵
1567 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع قدوسی شرقی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی فریال
%۵۰
99 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع دروازه کازرون
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی ناز
%۵۷
6 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع بلوار بعثت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۰
297 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت ابرو و صورت با وکس نقره شهر جدید صدرا
اصلاح صورت ابرو و صورت با وکس نقره سالن زیبایی صحرا
%۵۰
601 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع بعثت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی حوروش محبی
%۵۷
20 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع خیابان بعثت
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی کلبه باران
%۵۰
11 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با شمع قصرالدشت
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی نوژین
%۴۸
0 خرید
۱۴,۰۴۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان