کافی شاپ
لذت خوردن بستنی و نوشیدنی پشت ارگ کریم خانی
لذت خوردن بستنی و نوشیدنی کافه بستنی ارگ
%۵۰
14 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
منوباز کافی شاپ خیابان دینکانی
منوباز کافی شاپ باغ رستوران جای همیشگی
%۶۵
5 خرید
۱,۷۵۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
خاطرات شیرین و بیاد ماندنی بلوار آزادی
خاطرات شیرین و بیاد ماندنی هتل پرسپولیس
%۶۰
56 خرید
۲,۶۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
تخفیف منو باز کافی شاپ بلوار آزادی
تخفیف منو باز کافی شاپ کافی شاپ هتل ستارگان
%۳۰
160 خرید
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
مزه خوب سرد و گرم خیابان برق
مزه خوب سرد و گرم کافه آرام
%۵۰
16 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان