ابزار اندازه گیری و رسم
خط کش ژله ای ساده ۳۰ سانتی متری
خط کش ژله ای ساده ۳۰ سانتی متری
%۳۵
37 خرید
۶۵۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
خط کش ژله ای ساده 20 سانتی متری
خط کش ژله ای ساده 20 سانتی متری
%۵۸
81 خرید
۳۵۷ تومان
۸۵۰ تومان
خط کش ژله ای شابلون دار
خط کش ژله ای شابلون دار
%۶۰
65 خرید
۴۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
نقاله ژله ای
نقاله ژله ای
%۵۰
84 خرید
۲۵۰ تومان
۵۰۰ تومان